Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

« Ένα μοναδικό ιστορικό Ντοκουμέντο από την «Α» και το Γιώργη Σκουλά: Το έγγραφο της εκχώρησης της Νίδας από τους Τούρκους στους Ανωγειανούς το 1673