Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Ο Ψαραντώνης μετά το μυστήριο του Γάμου ετοιμάζετε να παίξει το Πρώτο χορό έξω από την εκκλησία της παναγίας στο περαχωρι στα ανώγεια

 Γαμπρός , Ο Γιωργής Σαλουστρος (Καραμπινης) Kανει μπαξίσι - χάρισμα στον λυράρη πριν το χορό   η φωτογραφία τραβήχτηκε Τo 1986