Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Απ. Γκλέτσος: Ανωγεια, παρουσίασε το κόμμα του ,ΤΕΛΕΙΑ Τι είπε στο χαιρετισμό του ο παπα- Ανδρέας