Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Αυτοί που θυσιάστηκαν! Στ Ανωγειανο.. το χώμα!

Αυτοί που θυσιάστηκαν! Στ Ανωγειανο.. το χώμα! Νοιώθουν... το χάδι του "χορού"! Τω Κουρητω.. ακόμα!
Λευτέρης Μπέρκης