Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Φωτο-ρεπορτάζ από τις προετοιμασίες για τον Αρφανό (κάψιμο Ιούδα) και του αντικριστού…ΑΝΩΓΕΙΑ